book-6568 Збірник філологічної секції на пошану сторіччя нар...
book-6565 Науковий збірник УВАН т. 4(1945-1950-1995)
book-6553 Baczkowski W. Polish wrighting by Evhen Malaniuk: ...
book-6533 In Memory of Arnold Margolin (1877-1956)
book-6532 Велигорський І. Слово й назва "Канада"
book-6531 Качор А. Євген Храпливий
book-6530 Рудницький Я. Бібліотека Читальні "Просвіта" у Він...
book-6529 Горбатюк П. Бібліотека Товариства "Просвіта" ім. Т...
book-6528 Рудницький Я. Українські бібліотеки в Канаді
book-6522 Носко-Оборонів Т. Ярослав Богдан Рудницький
book-6514 Карманський П. Мавпяче дзеркало (Листи з Канади і ...
book-6511 Нарис історії Ліги Українських Католицьких Жінок К...
book-6486 Гевко Д. Поточище. Бувальщини з нашого села
book-6485 Дмитрів Н. , о. Канадійська Русь
book-6476 Розгін І . Валентина Радзимовська
book-6438 Матеріяли до історії літератури і громадської думк...
book-6398 Кузич-Березовський І. Березовське боярство на тлі ...
book-6377 Марунчак М. Маркіян Шашкевич на тлі доби
book-6372 Броди і Брідщина: історично-мемуарний збірник
book-6366 Справоздання Українського Історично-філологічного ...