book-7145 Чачковський Л., Хмілевський Я. Княжий Галич
book-7113 Антонович М. Історія України т. 4: Нова доба
book-7112 Антонович М. Історія України т. 3: Козаччина та Ге...
book-7106 Hrushevsky M. De L'Histoire de L'Ukraine
book-6986 Бантиш-Каменський О. До історії козацького руху на...
book-6960 Оглоблин О. Нові матеріяли до історії повстання Пе...
book-6673 Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейсь...
book-6651 Gajecky G, Baran A. The Cossacks in the Thirthy Ye...
book-6650 Gajecky G, Baran A. The Cossacks in the Thirthy Ye...
book-6595 Косик В. Україна під час другої світової війни (19...
book-6571 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба
book-6560 Доценко О. Літопис української революції. Матеріял...
book-6496 Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина
book-6494 Оглоблин О. Студії з історії України: статті і дже...
book-6478 Lipinski W. Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa k...
book-6437 Українська Революція 1917-1921: документи рр.
book-6407 Доценко О. Літопис української революції. Матеріял...
book-6242 Нагаєвський І, о. Історія Української держави двад...
book-6115 Літопис Української Повстанської Армії т. 4: “Чорн...
book-6112 Літопис Української Повстанської Армії т. 3: "Чорн...