book-23601

Testimonial dinner in honour of the Rt. Hon. and Mrs. John G. Diefenbaker

Автор: Testimonial dinner in honour of the Rt. Hon. and Mrs. John G. Diefenbaker

Опубліковано: Вінніпег, 1970

Сторінок: 8 с.

Видавництво:

Комітет Українців Канади