book-24228

Българска украинистика,- 2012 – No. 1

Автор: Българска украинистика,- 2012 - No. 1

Опубліковано: София, 2012

Сторінок: 193 с.

Видавництво:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Факултет по славянски филологии
Катедра по славянско езикознание
1