book-18704

Ukrainskie i ruskie ugrupowania polityczne w Polsce w dniu 1 kwietnia 1927 roku

Автор: Ukrainskie i ruskie ugrupowania polityczne w Polsce w dniu 1 kwietnia 1927 roku

Опубліковано: Warszawa, 1926

Сторінок: 1 s.

Видавництво:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych