book-12649

Łołocki A. Uwagi wstepne do dzejow kosciola na Wschodzie Europy

Автор: Aleksander Łołocki

Опубліковано: Warszawa, 1932

Сторінок: 8 s.

Видавництво:

Odbitka z czasopisma “ELPIS” za r. 1932
Drukarnia Synodalna