book-23618

“Вперед” календар для українського робітництва на 1925 рік

Автор: "Вперед" календар для українського робітництва на 1925 рік

Опубліковано: Нью-Йорк, 1924

Сторінок: 250 с.

Видавництво:

Заходом і накладом, Союза Українських Ро6ітничих
Організацій в Злучених Державах

прокомуністичне видання