book-21007

Szowhenow J. Przyczynek do ustalenia katastrofalnych przepływów oraz odpowiednich poziomów zwierciadła wody w potokach

Автор: Іван Шовгенів

Опубліковано: Warszawa, 1936

Сторінок: 8 s.

Видавництво:

Odbitka z czasopisma “Gospodarka Wodna”. Nr. 4. 5. 1936 r.