book-22254

Studziński C. Geneza poetycznych utworów Markiana Szaszkiewicza

Автор: Cyryl Studziński

Опубліковано: Kraków, 1896

Сторінок: 46 s.

Видавництво:

Roz­­prawy Aka­­de­mii Umiejętności. Wydział filo­lo­giczny. – T. XXVII