book-18822 Винар Л. Історія українського раннього друкарства ...
book-16496 Винар Л. Проблема звязків Англії з Україною за час...
book-15583 Винар Л. Михайло Грушевський в боротьбі за українс...
book-9604 Винар Л. Олександер Оглоблин біо-бібліографічні ма...
book-6950 Любомир Винар - історик, педагог, бібліограф: З на...
book-4140 Винар Б. Матеріяли до історії економічних дослідів...
book-4102 Винар Л. Десятиліття "Українського Історика" 1963-...
book-4099 Винар Л. Дмитро Дорошенко 1882-1951
book-4097 Винар Л. Євген Онацький - чесність з нацією (1894-...
book-1729 Винар Б. Українська промисловість: студія совєтськ...
book-1349 Винар Л. Князь Дмитро Вишневецький
book-1074 Винар Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1926...
book-1072 Винар Л. Юліян Бачинський - видатний дослідник укр...
book-1067 Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Гру...
book-1065 Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове Товариство ...
book-1042 Винар Л. Андрій Войнаровський
book-107 Винар Б. Розвиток української легкої помисловости
book-434 Винар Л. Остап Грицай
book-152 Винар Б. Економічний колоніялізм в Україні