book-6812 Назарко І., о. Великі люди: біографічні сильвети і...
book-6811 Сабол С., о. Католицтво і Православії
book-6808 Великий А.., о. Печерський Патерик або Праведні Ст...
book-6804 Нагаєвський І., о. Історія Римських Вселенських Ар...
book-6767 Назарко І., о. За душу молоді
book-6764 Фединяк С., о. Першенство Папи і Святі Отці
book-6680 Нагаєвський І., о. Історія Римських Вселенських Ар...
book-6674 Джуджар Ю. Католицька церква візантійсько-слов'янс...
book-6653 Корчагін К., о. Карне право Української Католицько...
book-6652 Купранець О. Православна церква в міжвоєнній Польщ...
book-6601 Пекар В. Нариси історії церкви Закарпаття т. 2
book-6574 Релігія в житті українського народу. Збірник матер...
book-6569 Балик Б. Інокентій Іван Винницький єпископ Перемис...
book-6566 Ювілейний збірник праць наукового конгресу у 1000-...
book-6562 Соневицький Л. Український Єпископат Перемиської ...
book-6546 Домашовець Г. Період дисидентів і самовидав
book-6513 Домашовець Г. Світовий Союз Баптистів і Коротка іс...
book-6493 Дирда М., о. Бог, Церква і молодь: збірка духовних...
book-6488 Куаст М. Шлях до успіху
book-6487 Ярмусь С., о. Духовість українського народу