book-2660 Горбач О. Рукописна церковнословянська "Риторика" ...
book-2652 Горбач О. Три церковнословянські літургічні рукопи...
book-2564 Ковалів П. Чистота та правильність української літ...
book-2528 Кисілевський К. Українське мовознавство в останній...
book-2508 Ковалів П., Ковалів Б. Мистецтво слова
book-2300 Потебня О. Мова, національність, денаціоналізація
book-2233 Чапленко В. Українська літературна мова (XVII- 191...
book-2222 Баран О. Гомілетичні "Бесіди" Михайла Лучкая з 183...
book-2208 Ковалів П. Основи формування української мови в по...
book-2191 Ковалів П. Безособові речення на но-, то-, їх знач...
book-2190 Ковалів П. Як будувати фразу? (котрий, який, що)
book-1976 Свобода В. Слов'янська частина Оксфордського гепта...
book-1857 Чорній С. Історія української літературної мови ХХ...
book-1651 Kovaliv P. Participial Adjectives in the Slavic La...
book-1637 Чапленко В. Мовна політика більшовиків на Україні ...
book-1631 Іларіон, митр. Українсько-російський словник почат...
book-1630 Serech J. Participium Universale im Slavischen
book-1624 Смеречинський С. Нариси з української синтакси
book-1617 Шерех Ю. Всеволод Ганцов. Олена Курило
book-1591 Іларіон, митр. (Огієнко І.). Граматично-стилістичн...