book-7614 Таємниця Америки або Огляд Американської Культури ...
book-7487 За права народу: збірник документів Української Ге...
book-7324 Шульгин О. Нариси з нової історії Європи
book-7289 Заклинський М. Хмельницький як полководець
book-7184 Терлецький М. Нарис історії середньовіччя
book-7152 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за держ...
book-7147 Слон Є. Історичне значення трьох видатних бібліоте...
book-7145 Чачковський Л., Хмілевський Я. Княжий Галич
book-7113 Антонович М. Історія України т. 4: Нова доба
book-7112 Антонович М. Історія України т. 3: Козаччина та Ге...
book-7106 Hrushevsky M. De L'Histoire de L'Ukraine
book-6986 Бантиш-Каменський О. До історії козацького руху на...
book-6960 Оглоблин О. Нові матеріяли до історії повстання Пе...
book-6673 Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейсь...
book-6651 Gajecky G, Baran A. The Cossacks in the Thirthy Ye...
book-6650 Gajecky G, Baran A. The Cossacks in the Thirthy Ye...
book-6595 Косик В. Україна під час другої світової війни (19...
book-6571 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба
book-6560 Доценко О. Літопис української революції. Матеріял...
book-6496 Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина