book-11993 Український співаник
book-11642 "Чиє то полечко незоране?" та інші народні пісні
book-11428 Оленський цвіт. Збірка української усної оповідаль...
book-11412 Козацькі думи XVI ст.
book-11391 "Лети ж, моя пісне!". Збірник народних пісень із н...
book-10997 Петров В. Український фольклор (заговори, голосінн...
book-10873 Павлешин А. Липованські писанки
book-10866 Українські народні приповідки
book-10818 Новий збірник народних пісень, дум, думок і коломи...
book-10632 Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість
book-10612 Народне Слово. Збірник сучасноrо українського фоль...
book-10559 Звичайна О. Золотий потічок з голодного Харкова (п...
book-10443 Ількевич Г. Галицькі приповідки і загадки
book-10216 Українські коляди для мішаний хор
book-9822 Народні оповідання про давнину (Історія Підкарпатс...
book-9548 Українські приповідки т. 2
book-9313 Січовий співаник
book-9215 Музиченко Ю. Як живете? (Анекдоти з совєтського жи...
book-9214 Антонович К. Український одяг. Історичні замітки: ...
book-8987 З народної творчости Волині: сто п'ятдесят українс...